Trại Phí

1. Giá tiền Trại PS:

a. 0-6 tuổi = miễn phí
b. 7-12 tuổi trở lên (Tham dự hết kỳ trại) = 27,50 Euro
c. 13 tuổi trở lên (Tham dự hết kỳ trại) = 55,00 Euro
d. Mọi người đang ký trễ = 70,00 Euro
e. Tham dự theo số lượng ngày = 1 ngày là 26,00 Euro người lớn, 16,00 Euro cho trẻ em

2. Chuyển tiền Đăng ký Trại vào Tài Khoản ngân hàng

Tên nhà Bank: Saalesparkasse
Tên (người) Tài Khoản: Ev. Vietnam Mission e.V.
IBAN: DE 57 8005 3762 1894 1213 13
BIC: NOLADE 21 HAL
Ghi chú vào/Mục tiêu: Tên Hội Thánh mình + Tên người (ví dụ: HT Berlin, Le Thi Hanh)

3. Cho nhửng người có tên trong Danh Sách cho Mühlenhotel
Chú ý: Chỉ những người có tên trên Danh sách cho Mühlenhotel chuyển tiền thôi
Chuyển tiền khách sạn vào Tài Khoản ngân hàng

Tên nhà Bank: Saalesparkasse
Tên người Tài Khoản: Ev. Vietnam Mission e.V.
IBAN: DE 57 8005 3762 1894 1213 13
BIC: NOLADE 21 HAL
Ghi chú vào/Mục tiêu: Tên Hội Thánh mình + Tên người sẽ nhận phòng (ví dụ: Hotel – HT Hannover; Le Thanh Huy)

Trại Phục Sinh tại Âu Châu, Halle

GHI DANH

Anh chị êm có thể ghi danh, bắm đường link ở dưới đây
Hạn ghi danh chót: 12.03.2023; sau đó 55,00€ 70,00€