Anh chi em thân yêu,

Cảm tạ Chúa, chúng tôi gửi Thư mời „Trại Phục Sinh TRAH 2023“ đến anh chị em hôm nay! 

Vì địa chỉ eMail của chúng tôi hiện nay có trở ngại nên có nhiều anh chị em ngoài Âu-châu cũng nhận được. Xin anh chi em cầu nguyện cho chúng tôi!

Hạn chót ghi danh là ngay 12.03.2023: Vì chúng ta phải lo thủ tục Hotel, chuẩn bị thức ăn… nên anh chị em vui lòng ghi danh sớm! Xin Chúa giúp dỡ anh chị em!

Tình hình thế giới hiện nay mỗi ngày càng căng thẳng hơn. Ngay 28.02.2023, chúng tôi có nhận được sư kêu gọi cầu thay từ Giê-ru-sa-lem: “ Xin Chúa chận đứng thế chiến thứ ba“. Chúng ta cầu nguyện cho điều nầy!

Ngoài ra, chúng ta cũng cầu nguyện cho chương trình truyên giảng do nhà truyền giáo Franklin Graham tai sân vận động Phú Thọ, Saigon , trong 2 ngày: thứ bảy 04. và Chúa nhật 05.03.2023! Nguyện sự vinh hiển Chúa được bay tỏ tại Việt Nam, và nhiều người được cứu!

Rất mong gặp lại nhiều anh chị em tại TRAH tơi đây!

Xin Chúa ban phươc Ngăi trên anh chị em!

NC VNTG  Le van Dinh

Eine Antwort auf „Anh chi em thân yêu,“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert